Elektrikár

Job info

Žilina
ASAP
Hlavný pracovný pomer
- pravidelná údržba elektrotechnických a mechanických zariadení, zabezpečovanie ich plnej funkčnosti
- čítanie technickej dokumentácie a dodržiavanie pracovných postupov
- výkon pravidelnej kontroly jednotlivých zariadení podľa kontrolného plánu
- vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov
- navrhovanie rozmiestnenia elektrického vedenia, rozvádzačov, hlavných a vedľajších vypínačov a výstražných tabuliek
- pripájanie, zapájanie a odpájanie zásuviek, rozvádzačov, vypínačov, prípojok, ističov, poistiek, transformátorov a iných elektrických zariadení
- dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- znalosť používania elektrikárskych nástrojov a prístrojov
- operatívne riešenie vzniknutých problémovEmployee requirements

elektrikár, elektrotechnik
prax v údržbe elektrických a mechanických zariadení najmenej 3 roky
stredoškolské s maturitou
- odborná spôsobilosť na elektrické zariadenia §22 alebo §23 Vyhl.508/2009
- prax s pneumatikou, hydraulikou, senzorikou, riadenie PLC
- schopnosť čítania technickej dokumentácie
- kuričský preukaz - prax v obsluhe plynových kotlov
- MS Office užívateľská úroveň
- ochota pracovať v nepretržitej, 4-zmennej prevádzke, t.j. 2 dni denná od 06:00 do 18:00, 2 dni nočná od 18:00 do 06:00, 4 dni voľno

Advertiser

JK Management provides a wide portfolio of services and activities in different fields for both Slovak and foreign clients.
The company is the holder of a mediation permit.
Personnel counseling, mediation and study visits
We will only contact selected candidates
JK Management, s.r.o.
Hodžova 8
010 01 Zilina

http://www.jkmanagement.eu/

Call us
+421948744400

We are available from 8:00 to 16:00.