Výstavba

Výstavba je nespočetné množstvo zložitých procesov. Od ich správneho zvládnutia závisí úspech každého projektu. A to nielen finančný, kvalitatívny alebo reputačný rozmer.

Poskytujeme najmä tieto služby manažmentu:

  • Projektový manažment
  • Manažment výstavby
  • Technický a stavebný dozor
  • Poradenské služby
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci